ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2561
(4)(30/ส.ค./2561)
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 เรื่ีอง
(17)(30/ส.ค./2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์
(8)(21/ส.ค./2561)
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
(8)(21/ส.ค./2561)
บริษัท แลคตาซอยประชาสัมพันธ์
(7)(3/ส.ค./2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
(29)(25/ก.ค./2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2561
(7)(19/ก.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการประเทศไต้หวัน
(8)(19/ก.ค./2561)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
(6)(19/ก.ค./2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โตรงการ
(26)(1/พ.ค./2561)
1 2 3 4 5 6