ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูลการช่วยเหลือนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ
(14)(17/ก.พ./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Dovelopment Program
(9)(17/ก.พ./2561)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อนระยะสั้น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยฮันกุก
(105)(17/ก.พ./2561)
มูลนิธิไหหนาน รับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน
(14)(15/ก.พ./2561)
.ประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่...
(10)(13/ก.พ./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Passage to ASEAN Journey ณ University Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย
(8)(13/ก.พ./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาติดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
(12)(13/ก.พ./2561)
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี พ.ศ.2561 สถานกงสูลใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
(16)(25/ม.ค./2561)
กิจกรรมบริจาคโลหิต กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
(15)(25/ม.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2561
(13)(17/ม.ค./2561)
1 2 3 4