ข่าวทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO MEXT) ปี 2561
(2)(29/ธ.ค./2560)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
(6)(2/ธ.ค./2560)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
(3)(30/พ.ย./2560)
ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program 2018-2019 (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค)
(7)(8/พ.ย./2560)
ทุนการศึกษาจากสำนักงานพิงคพนคร
(8)(10/ต.ค./2560)
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
(8)(10/ต.ค./2560)
ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
(19)(6/ต.ค./2560)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
(22)(22/ก.ย./2560)
ทุกการศึกษา
(71)(3/ส.ค./2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน
(115)(3/ส.ค./2560)
1 2