เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 นายนิวัติ จันต๊ะมา Mr.Niwat Jhuntama
2 นางสาว อรอุมา เมธาเกษร Miss.Onuma Methakeson
3 นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี Miss.Supanee Maichandee
4 นายเทวสินธุ์ คำปิคา Mr.Tewasin Kumpika
5 นางสาวกชกร มั่งมี Miss.Kotchakarn Mungmee
6 นายชาญวิทย์ คำเจริญ Mr.Chanwit Kamcharean
7 นางสาวปรารถนา อินต๊ะวิน Miss.pratthana Intawin