เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเคมี
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 นางสาวพัชรนันท์ จันทร์พลอย Miss.PATCHARANAN JUNPLOY
2 นายบรรณรักษ์ คุ้มรักษา Mr.Bannarak Khumraksa, Ph.D.
3 นางสาวภัทรานิษฐ์ ดำรงค์โรจน์ธนัท MissPhattranit Dumrongrojthanath, Ph.D.
4 นางสาวศิรินาถ บุญโพธิ์ MissSirinat Boonpo
5 นายนวพงษ์ ชำหา Mr.Nawapong Chumha
6 นางสาวอรุณรัตน์ จีนมัชยา MissArunrat Cheenmutchaya
7 นายอัศวิน ดาดูเคล Mr.Assawin Daducale
8 นายณรภัทษ รัญนรักษ์ Mr.Narabhts Rannarags
9 นายพัทวัฒน์ สีขาว Mr.Pattawat Seekhaw