เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 นายพจนารถ เทพสาตรา Mr.Potjanart Thepsatra
2 นางสาวยุวธิดา เทพยศ Miss.Yuwathida Thepyot
3 นางสาวอ้อมหทัย ดีแท้
4 นางสาวดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ Miss.Daraluck Yauwapaksopon
5 นางสาวจวงจันทร์ จำปาทอง Mr.Juangjun Jumpathong
6 นางสาวสุภารินทร์ บุญกุนะ Miss.Suparin Bunkuna
7 นางสาวญาณวรรณ วงศ์ไชย Mr.Yannawan Wongchai
8 นางทรงยศ กุลสุทธิ์ Mr.Songyot Kullasoot
9 นายรัฐพล พรประสิทธิ์ Mr.Rattaporn Pornprasit