เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
11 นางสาวชมภูมาศ ธัญน้อม miss.Chomphoomas Thannorm
12 นายเชิดเกียรติ ภวนะวิเชียร Mr.cherdkiat Pawanaweechian
13 นายพิเชษฐ์ ทานิล mr.Piched Tanin
14 นายณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์ mr.Natthakit Trivitayakran
15 นายกฤติ สลิดแก้ว Mr.Krit Salidkaew
16 นายพยุงศักดิ์ เกษมสำราญ Mr.Payungsak Kasemsumran
17 นางเบญญาภา ทองเหลือง Mrs.Benyapa Thongluang
18 นายณัฏฐ์นันธ์ นิกรพันธ์ุ Mr.Nutnan Nikornpun
19 นางสาวพัชยา บัวบาน Miss.Patchaya Euaban
20 นางสาวนวพร ดีกล่อม Miss.Nawaporn Deeklom
1 2 3