เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
21 นายพรชัย กันทะ Mr.Pornchai Kanta
22 นายปุณณเมธ กันนะ Mr.Bunnamat Kanna
23 นายวชิรเกียรติ หาญสุข Mr.wachirakiat Hansuk
1 2 3