เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
11 นางสาวณัฐชนก เอื้อตรงจิต Mr.Nutchanok Ueattrongchitt
12 นายศตวรรษ มุกดาหาร Mr.Sattawat Mukdahann
13 นายไชยา แสงแก้ว Mr.Chaiya Saenhkaew
14 นายวรัท โพธิวงศ์ Mr.Warat Phothiwong
15 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ Mr.Thitipong Chiracharoenwong
16 นายนันทนัช จินตพิทักษ์ Mr.Nantanat Jintapitak
17 นางสาวพิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร Miss.Pitchaporn Phattanasuphasunthon
18 นายยิ่งใหญ่ อุทธวัง Yingyai Utthawang
19 นายชำนาญพงษ์ ปาระพรหม Chumnanpong Paraprom
20 นายชัชวาย์ ปาระพรหม Chatshawal Paraprom
1 2 3