เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
21 นายศักดิธัช เสริมศรี Sakditach Sermsri
22 นายภานุพงศ์ จงชานสิทโธ Mr.Panupong Jangcharnsittho
23 นายขวัญพงษ์ สมมิตร Mr.Kwanpong Sommitr
24 นางสาวเพียงใจ แสงทอง miss.Piengjai Saengthong
25 นายเสกสรรค์ มาผันต๊ะ Mr.Segsan Maphanta
26 นางสาวณัฐนิช กิตยานุรักษ์ Miss.Nattanit Kitayanuruk
1 2 3