เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 ชัญญา ทิศกลาง CHUNYA TISKLANG
2 นางสาวธนิษฐา ไชยชนะ Miss.TANITTA CHAICHANA
3 นางสาวรดา สมเขื่อน Miss.RADA SOMKHUEAN
4 นายสุรินทร์ ขนาบศักดิ์ Mr.Surin Khanabsakdi
5 นายวฐา มินเสน Mr.Watha Minsan, D.Eng.
6 นายอาคม เผือกจันทึก Mr.Arkhom Phuackchantuck
7 นางสาวรัตนากาล คำสอน Miss.Rattanakarn Khomson
8 นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล Mrs.Noparat Techapunratanakul
9 นายณรงค์ชัย สถาวรวิจิตร Mr.Narongchai Sathavornvichit
10 นายศุภชาติ ขมหวาน Mr.Suphachat Khomwarn
1 2 3