เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
11 นายธัชพล ใจดี Mr.Thachapol Jaidee
12 นายภิพากย์ จันทร์สุริยะ Mr.Pipark Chansuriya
13 นางสาวพรรณิภา กาบคำ Miss.Phannipa kabcome
14 นางสาวจิราพร จันวิเศษ Miss.Jiraporn Janwised
15 นางสาวอรุณวรรณ สืบศรีวิชัย Miss.Aroonwan Suebsriwichai
16 นายบรรชา นันจรัส Mr.Bancha Nanjarat
17 นางสาวมยุรัตน์ ธินะ Miss.Mayurat Tina
18 นายศรีวิทยา สังวาล Mr.Sriwittaya Sungwan
19 นางสาวกนกอร เหลืองทรัพย์ทวี Mr.Kanookon Leungsubthawee
20 นายธีรภาพ คุปตรัตน์ Mr.Teerapap Kuptarat
1 2 3