เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวอรุณรัตน์ จีนมัชยา MissArunrat Cheenmutchaya
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวอรุณรัตน์ จีนมัชยา
Name   MissArunrat Cheenmutchaya
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   25/11/2527
ที่อยู่   -
โทรศัพท์   -
มือถือ   -
อายุ   34
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   -
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2553 นศ.ช่วยสอน คุมการปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะห์เชิงเคมีในวิชาปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 Recycling of Halogenated Organic Solvents and Analysis of Trace Anions in Their Aqueous Extracts Bangkok International Trade & Exhibition Centre
2 2552 Study on Recycling of Chlorinated Solvents and Analysis of Trace Anions in Water Extracts โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอท พัทยา จ.ชลบุรี
3 2550 Elimination of Lead, Cadmium, Copper and Chromium in Waste Water by Corn Cobs as adsorber มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ปี เรื่อง
1 2557 Preparation of Activated Carbon Derived form Rice Husk by Simple Carbonization and Chemical Activath
ที่ ชื่อวิชา
1 เคมี