เลื่อนขึ้นด้านบน
นายสาธิต อินภักดี Mr.Satis Inpakdee
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายสาธิต อินภักดี
Name   Mr.Satis Inpakdee
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   08/08/2524
ที่อยู่   96/3 หมู่3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   37
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   satiskung@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี คบ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว ออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า เลขที่69/3 หมู่3 ต.หนองหอย ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2 พ.ศ.2556-2557 ฝ่ายออกแบบและควบคุมต้นทุนการผลิต บริษัท ชีววัฒน์กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร
3 พ.ศ.2555-2556 ช่างแพทเทิร์น บริษัท ออนสมูธ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
4 พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยาย "หัวข้อการสร้างแบบตัดอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 พ.ศ.2553-2555 หัวหน้าแผนกแพทเทิร์น บริษัท โปร อินดัสเทรียล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 เสื้อผ้าตัวอย่าง
2 เสื้อสูทสตรี
3 กระโปรงและกางเกงสตรี
4 เสื้อและชุดสตรี
5 แบบตัดเพื่ออุตสาหกรรม
6 งานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย