เลื่อนขึ้นด้านบน
นายนวพงษ์ ชำหา Mr.Nawapong Chumha
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายนวพงษ์ ชำหา
Name   Mr.Nawapong Chumha
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   05/03/2533
ที่อยู่   วันพลัสคอนโด มช.1 ห้อง403 เลขที่31/33 ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   28
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   nawapong.c@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก กำลังศึกษา เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2558 นักศึกษาช่วยคุมปฏิบัติการเคมี (203157) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พ.ศ.2556 นักศึกษาช่วยคุมปฏิบัติการเคมี (203157) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2558 Winter School of Sokendai/Asian CORE Program title:Research and Its Challenges in Molecular Science โอคาซากิ จังหวัดไอชิ ประเทศญี่ปุ่น
2 2558 ACS/CST BOOST Skill Workshop for Young Scientist and Engineers มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา