เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวศิรินภา ถาใจ MissSirinapa Tajai
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวศิรินภา ถาใจ
Name   MissSirinapa Tajai
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   02/05/2528
ที่อยู่   88/4 หมู่7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   33
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Sirinapa0212@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2556-ปัจจุบัน สถาปนิก โครงการบ้านจัดสรรค์
2 พ.ศ.2555 Marketing Communication บริษัท เวลคราฟทีโปรดักส์ จำกัด
3 พ.ศ.2554 สถาปนิก บริษัท สายลมแสงแดด
4 พ.ศ.2552 สถาปนิกควบคุมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีนแลนด์ เอนจีเนียลิ่ง
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 ศึกษาดูงาน การใช้วัสดุสำเร็จรูป ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป บริษัท Willy Toilet Partition
2 2552 ฝึกอบรมความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและการเป็นสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 การใช้โปรแกรมสร้างภาพสามมิติ และการตกแต่งภาพ ทางด้านสถาปัตยกรรม
2 การใช้โปรแกรม Auto CAD ในงานสถาปัตยกรรม
3 การเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
4 การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร
5 การออกแบบบ้านและอาคารสาธารณะ