เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวปรารถนา อินต๊ะวิน Miss.pratthana Intawin
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวปรารถนา อินต๊ะวิน
Name   Miss.pratthana Intawin
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   06/05/2532
ที่อยู่   39 ม.6 สบสาย-เชียงแล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   29
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   buai_sakura@hotmail.om
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2556 ผู้ช่วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2555 ผู้ช่วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานภาคเรียน2/56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2555 อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานภาคเรียน1/56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2555 ร่วมสัมนา นักศึกษาพบนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2555 อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานภาคเรียน2/55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 2555 อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานภาคเรียน1/55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 2554 อบรมการควบคุมหุ่นยนต์ไอเอไอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
1 2556 Fabrication and magnetic properties
2 2554 การประดิษฐิ์แก้วเซรามิกที่ประด้วยผลึกเฟอร์โรแมคเนติก
ที่ ชื่อวิชา
1 ฟิสิกส์พื้นฐาน
2 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน