เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวกชกร มั่งมี Miss.Kotchakarn Mungmee
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวกชกร มั่งมี
Name   Miss.Kotchakarn Mungmee
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   04/03/2520
ที่อยู่   7/36 ม.1 ถ.ช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   41
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มศว.ภาคใต้
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2545-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ภาคพายัพ
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา