เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ Miss.Daraluck Yauwapaksopon
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ
Name   Miss.Daraluck Yauwapaksopon
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   03/06/2525
ที่อยู่   40/1 ม.5 ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   36
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Daraluck_Y@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา