เลื่อนขึ้นด้านบน
นางจันทร์สุดา รัฏฐาภิปาลโนบาย Mrs.Chansuda Rathapipalnobai
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางจันทร์สุดา รัฏฐาภิปาลโนบาย
Name   Mrs.Chansuda Rathapipalnobai
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   03/05/2519
ที่อยู่   296/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   42
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   chicngmaihemp@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี คหกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2547-2548 Alfred koehler Co.Ltd แคชเชียร์
3 2542-2546 ช่างดอกไม้ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2555 การสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ การแกะสลักฟักทองแบบพลิกมีด
ที่ ชื่อวิชา
1 พวงมาลัยดอกไม้สด
2 เครื่องแขวนแบบไทย
3 ศิลปะการพับผ้า
4 ศิลปะงานปั้น
5 งานแกะสลักวิจิตร
6 งานดอกไม้ใบตองและการแกะสลัก