เลื่อนขึ้นด้านบน
นายชาตรี ม่วงงาม Mr.Chatri Moung-ngam
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายชาตรี ม่วงงาม
Name   Mr.Chatri Moung-ngam
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   14/09/2500
ที่อยู่   154/31 หมู่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   61
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   chatrimoung@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2549 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2532 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 2523 อาจารย์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี
4 2523 อาจารย์ โรงเรียนนาดนาวาอุปถัมภ์ กทม.
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2557 ด้านคหกรรมศาสตร์ เกาหลี
2 2548 ศูนกลางครัวไทยสู่ครัวโลก กรุงเทพมหานคร
3 2546 ศิลปประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
4 2540 ด้านคหกรรมศาสตร์ ฮ่องกง เวียดนาม จีน
5 2535 เผยแพร่วัฒนธรรม สิงคโปร เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอรืแลนด์ เบลเยียม ลักแซมเบิร์ก
6 2535 การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 2530 เครื่องบายศรีไทย กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ ปี เรื่อง
1 2548 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย
2 2548 จัดอกไม้เบื้องต้น
3 2546 รูปแบบการพัฒนาอาจารย์
4 2542 ใบตองและต้นกล้วย
5 2542 จัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
ที่ ชื่อวิชา
1 ศิลปประดิษฐ์