หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(เทคนิคการนวดไทยกดจุดบำบัดโรคและแก้อาการออฟฟิสซินโดรมด้วยตัวเอง)

**กลุ่มที่ 1 สมัครแล้ว 0 คน**

**กลุ่มที่ 2 สมัครแล้ว 1 คน**

หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกายใจในกลุ่มผู้สูงอายุและภาวะวัยทอง (เทคนิคการนวดไทยกดจุดบำบัดโรคและแก้อาการปวดเมื่อยด้วยตัวเอง)

**สมัครแล้ว 0 คน**

หลักสูตรที่ 3 เทคนิคการนวดไทยเพื่อการบำบัด แก้อาการและฟื้นฟูสุขภาพ การนวดป้องกันอาการออฟฟิสซินโดรมเรื้อรัง

**กลุ่มที่ 1 สมัครแล้ว 15 คน**

**กลุ่มที่ 2 สมัครแล้ว 0 คน**

หลักสูตรที่ 4 เทคนิคการนวดไทยเพื่อการบำบัด แก้อาการ การนวดป้องกันการบาดเจ็บและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกำลังกาย

**กลุ่มที่ 1 สมัครแล้ว 3 คน**

**กลุ่มที่ 2 สมัครแล้ว 0 คน**