เทคนิคการนวดไทยเพื่อการบำบัด แก้อาการ การนวดป้องกันการบาดเจ็บและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกำลังกาย

**สมัครแล้ว 10 คน**