วิธีการชำระเงิน

เมื่อทำการสมัคร online แล้ว สามารถจ่ายเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเข้าบัญชีกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่บัญชี 821-277684-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากที่โอนเงินแล้ว ให้แนบ slip หลักฐานการโอนเงิน โดยแจ้งการการชำระเงินได้ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(เทคนิคการนวดไทยกดจุดบำบัดโรคและแก้อาการออฟฟิสซินโดรมด้วยตัวเอง)
กลุ่ม 1 ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 21 ม.ค. 2562
กลุ่ม 2 ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 29 ม.ค. 2562

หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกายใจในกลุ่มผู้สูงอายุและภาวะวัยทอง (เทคนิคการนวดไทยกดจุดบำบัดโรคและแก้อาการปวดเมื่อยด้วยตัวเอง)
ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ก.พ. 2562

หลักสูตรที่ 3 เทคนิคการนวดไทยเพื่อการบำบัด แก้อาการและฟื้นฟูสุขภาพ การนวดป้องกันอาการออฟฟิสซินโดรมเรื้อรัง
กลุ่ม 1 ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2562
กลุ่ม 2 ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 14 ม.ค. 2562

หลักสูตรที่ 4 เทคนิคการนวดไทยเพื่อการบำบัด แก้อาการ การนวดป้องกันการบาดเจ็บและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกำลังกาย
กลุ่ม 1 ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2562
กลุ่ม 2 ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2562