หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกายใจในกลุ่มผู้สูงอายุและภาวะวัยทอง (เทคนิคการนวดไทยกดจุดบำบัดโรคและแก้อาการปวดเมื่อยด้วยตัวเอง)

ยังไม่มีผู้สมัคร