หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกายใจในกลุ่มผู้สูงอายุและภาวะวัยทอง (เทคนิคการนวดไทยกดจุดบำบัดโรคและแก้อาการปวดเมื่อยด้วยตัวเอง)

เลือกคำนำหน้าชื่อด้วยครับ
กรอกชื่อ-สกุลด้วยครับ
กรอกที่อยู่ด้วยครับ
กรอกเบอร์โทรด้วยครับ
กรอก e-mail ด้วยครับ