คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานประเพณีทานก๋วยสลาก (0) (18/ก.ย./2561)
บริษัท แลคตาซอยประชาสัมพันธ์ (5) (3/ส.ค./2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น (16) (25/ก.ค./2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2561 (18) (19/ก.ค./2561)
ขอรับนักศึกษาฝึกงาน (8) (19/ก.ค./2561)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการ (9) (19/ก.ค./2561)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ (14) (16/ก.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ ICT (43) (9/ก.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการสุขภาพและห้องพยาบาล ให้กับ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (22) (12/มิ.ย./2561)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (14) (12/มิ.ย./2561)
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อสมทบทุนรางวัลชัยนาทนเรนทร (12) (12/มิ.ย./2561)
ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจริง (21) (12/มิ.ย./2561)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (31) (19/เม.ย./2561)
สรรหาหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (92) (27/พ.ย./2560)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาดาราศาสตร์เอเชีย “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว...กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign” ถึงเวลา...เรียกหาฟ้ามืดเพื่อโลกและดวงดาว (83) (22/พ.ย./2560)
1 2 3 4 5 6 7 8