คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (6) เอกสารประกันคุณภาพ
2 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (14) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (0) เอกสารประกันคุณภาพ
4 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (1) เอกสารประกันคุณภาพ
5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (6) เอกสารประกันคุณภาพ
6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (13) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (2) เอกสารงานวิชาการ
8 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (7) เอกสารประกันคุณภาพ
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (4) เอกสารประกันคุณภาพ
10 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (13) เอกสารประกันคุณภาพ
11 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (6) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (12) เอกสารประกันคุณภาพ
13 โควตา 3 (5) เอกสารประกันคุณภาพ
14 โควตา 2 (8) เอกสารประกันคุณภาพ
15 โควตา 1 (12) เอกสารประกันคุณภาพ
16 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (11) เอกสารทางการเงิน
17 ตารางสอน 2 /2560 (9) เอกสารงานวิชาการ
18 ตารางสอน 1 /2560 (5) เอกสารงานวิชาการ
19 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (12) เอกสารประกันคุณภาพ
20 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (32) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next