คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ความคืบหน้างานก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หลัง และกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง
สถิติการเข้าชม
    ใช้งานตอนนี้
   
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
   
  เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

ปรัชญา "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี มีคุณภาพ" วิสัยทัศน์ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

ประกาศรับสมัครงาน/ข่าวสอบราคา

การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ (197) (31/ต.ค./2561)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องถักนิตติ้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (457) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 3 เครื่อง (470) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์จักรเย็บผ้าแมคคานิค จำนวน 20 คัน (1364) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด (1431) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะและพกพา จำนวน 1 (833) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 รายการ (703) (31/ต.ค./2560)
 

ประกาศรับสมัครงาน/ข่าวสอบราคาทั้งหมด

 
 

รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
รายงานประจำปีทั้งหมด
รับข่าวสารจากคณะ