สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันศึกษา จากการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ ๑๙

(ดู 138) (7/ส.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันศึกษา จากการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ ๑๙ ในหัวข้อ "เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝันศิลป์ นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา , นายเสน่ห์ ธนันชัย , นางสาวน้ำฝน ธิใจเงิน , นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจชนะ , นายวุฒิชัย ก้อนศิลป์ , นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ , นายณัฐพงษ์ ทรงผาแก้ว , นายอนุชิด แสงคำ , นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ , นายณัฐกรณ์ คนธรรพ์ , นายรณกฤษ โตรัตนนุกุล , นายนพรัช จันทร์ศรีเจริญ , นายชนินทร์ วงค์หาญ , นางสาวอชิรญา ยานะ และนายวัชระ บุรวัตรนุกุล นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน มีอาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ , อาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ และอาจารย์มยุรี ชมภูงาม เป็นผู้ควบคุมทีม

 

รับข่าวสารจากคณะ