สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

รางวัลพระพิฆเนศวร ประเภทนักศึกษาดีเด่น

(ดู 234) (2/พ.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกร เป็นใย นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ที่ได้รับรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงานจนปรากฎชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รับข่าวสารจากคณะ