คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ส่งมอบสิ่งของบริจาค เสื้อผ้าและสิ่งของ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
สถิติการเข้าชม
    ใช้งานตอนนี้
   
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
   
  เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

ปรัชญา "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี มีคุณภาพ" วิสัยทัศน์ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

ประกาศรับสมัครงาน/ข่าวสอบราคา

การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ (546) (31/ต.ค./2561)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องถักนิตติ้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (844) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 3 เครื่อง (841) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์จักรเย็บผ้าแมคคานิค จำนวน 20 คัน (1694) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด (1774) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะและพกพา จำนวน 1 (1219) (31/ต.ค./2560)
การเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 รายการ (1065) (31/ต.ค./2560)
 

ประกาศรับสมัครงาน/ข่าวสอบราคาทั้งหมด

 
 

รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
 • รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
รายงานประจำปีทั้งหมด
รับข่าวสารจากคณะ