สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (0) (5/มี.ค./2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (0) (5/มี.ค./2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (0) (5/มี.ค./2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (3) (2/มี.ค./2564)
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program(TGS)ประจำปีการศึกษา 2565 (2) (24/ก.พ./2564)
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปาเลสโตน์และโอมาน (2) (19/ก.พ./2564)
ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจำปีการศึกษา 2564-2565 (2) (19/ก.พ./2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุิ์ล้านนา ประจำปี 2564 (4) (15/ก.พ./2564)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (5) (5/ก.พ./2564)
ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564 (5) (5/ก.พ./2564)
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (6) (5/ก.พ./2564)
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจำปี 2564-2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (9) (19/ม.ค./2564)
.ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสียงเยาวชน (4) (19/ม.ค./2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองขอ.เยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ (8) (19/ม.ค./2564)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (7) (14/ม.ค./2564)
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 Next
รับข่าวสารจากคณะ