สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (5) (2/ต.ค./2560)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 (5) (2/ต.ค./2560)
ขอเชิญเข้ารวมอบรมและสอบธรรมศึกษาขั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 (5) (26/ก.ย./2560)
กองอาคารสถานที่ มร.ชม. ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง (5) (26/ก.ย./2560)
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอปสมบท บวชชีและศิลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล (5) (22/ก.ย./2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี2560 (5) (22/ก.ย./2560)
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคาศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน (9) (30/ส.ค./2560)
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ขอแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU (6) (30/ส.ค./2560)
การประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ (10) (7/ส.ค./2560)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (10) (7/ส.ค./2560)
บริษัท แลดตาซอย จำกัด ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "แลดตาซอยรักแม่ 2560 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ" (6) (20/ก.ค./2560)
ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทราคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย (12) (11/ก.ค./2560)
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10) (4/ก.ค./2560)
ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจริง (11) (22/มิ.ย./2560)
สำนักดิจิทัสเพื่อการศึกษาเปิดอบรมการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร (15) (21/มิ.ย./2560)
1 2 3 4 5 6 7