สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2561 (0) (19/ก.ค./2561)
ขอรับนักศึกษาฝึกงาน (0) (19/ก.ค./2561)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการ (2) (19/ก.ค./2561)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ (0) (16/ก.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ ICT (2) (9/ก.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการสุขภาพและห้องพยาบาล ให้กับ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (6) (12/มิ.ย./2561)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (3) (12/มิ.ย./2561)
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อสมทบทุนรางวัลชัยนาทนเรนทร (4) (12/มิ.ย./2561)
ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจริง (3) (12/มิ.ย./2561)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (24) (19/เม.ย./2561)
สรรหาหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (81) (27/พ.ย./2560)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาดาราศาสตร์เอเชีย “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว...กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign” ถึงเวลา...เรียกหาฟ้ามืดเพื่อโลกและดวงดาว (74) (22/พ.ย./2560)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (86) (2/ต.ค./2560)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 (102) (2/ต.ค./2560)
ขอเชิญเข้ารวมอบรมและสอบธรรมศึกษาขั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 (96) (26/ก.ย./2560)
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ