สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อสมทบทุนรางวัลชัยนาทนเรนทร (16) (12/มิ.ย./2561)
ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจริง (25) (12/มิ.ย./2561)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (35) (19/เม.ย./2561)
สรรหาหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96) (27/พ.ย./2560)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาดาราศาสตร์เอเชีย “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว...กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign” ถึงเวลา...เรียกหาฟ้ามืดเพื่อโลกและดวงดาว (90) (22/พ.ย./2560)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (106) (2/ต.ค./2560)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 (109) (2/ต.ค./2560)
ขอเชิญเข้ารวมอบรมและสอบธรรมศึกษาขั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 (108) (26/ก.ย./2560)
กองอาคารสถานที่ มร.ชม. ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง (99) (26/ก.ย./2560)
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอปสมบท บวชชีและศิลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล (112) (22/ก.ย./2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี2560 (99) (22/ก.ย./2560)
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคาศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน (107) (30/ส.ค./2560)
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ขอแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU (103) (30/ส.ค./2560)
การประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ (70) (7/ส.ค./2560)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (88) (7/ส.ค./2560)
1 2 3 4 5 6 7 8
รับข่าวสารจากคณะ