สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ ครั้งที่ ๑ (127) (8/ธ.ค./2559)
มร.ชม. ขอเชิญชวนให้ผู้บริการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙ ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (58) (2/ธ.ค./2559)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 (Monbukagakusho:MEXT) (62) (2/ธ.ค./2559)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 (114) (29/พ.ย./2559)
สามคมคณิตศาสตร์ศึกษาขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (72) (9/พ.ย./2559)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2016 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (94) (9/พ.ย./2559)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมทำบุญผางปะตี๊ดในกิจกรรม "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง" (68) (4/พ.ย./2559)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. แจ้งผลการสอบและเข้าอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2559 สามารถดูรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (74) (2/พ.ย./2559)
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” (177) (31/ต.ค./2559)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 (69) (25/ต.ค./2559)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 (74) (3/ต.ค./2559)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ (103) (27/ก.ย./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัคและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (74) (27/ก.ย./2559)
บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรมประกาวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 50 ปี (114) (21/ก.ย./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำแหน่งประเภทวิชาการ (116) (7/ก.ย./2559)
1 2 3 4 5 6 7