สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (123) (6/มี.ค./2560)
มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ JOB & EDUCATION FAIR (96) (2/มี.ค./2560)
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ (95) (28/ก.พ./2560)
ขอเชิญส่งประกวดเรียงความในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (221) (28/ก.พ./2560)
ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเก็ต จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน 2560-2561 (89) (27/ก.พ./2560)
การประกวดผลงานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2560 (110) (23/ก.พ./2560)
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (148) (21/ก.พ./2560)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอบศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริการ ประจำปี 2560 -2561 (68) (17/ก.พ./2560)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย รม.ชม. เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (81) (17/ก.พ./2560)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ" (77) (14/ก.พ./2560)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 (139) (3/ก.พ./2560)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ U Power Digital ldea Challenge Season 1 (94) (30/ม.ค./2560)
กระทรวงการต่างประเทศจัดประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน (105) (27/ม.ค./2560)
สอวน. รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 (144) (18/ม.ค./2560)
ขอเชิญร่วมบริจากทรัพย์ สิ่งของ เครื่องบรรเทาทุกต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (78) (17/ม.ค./2560)
1 2 3 4 5 6 7 8
รับข่าวสารจากคณะ