สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 (102) (25/ต.ค./2559)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 (106) (3/ต.ค./2559)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ (134) (27/ก.ย./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัคและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (93) (27/ก.ย./2559)
บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรมประกาวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 50 ปี (142) (21/ก.ย./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำแหน่งประเภทวิชาการ (152) (7/ก.ย./2559)
บริษัท โตโยต้าประเทศไทย จำกัด ขอเชินนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดกองเชียร์ (110) (26/ส.ค./2559)
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรัยทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 (123) (26/ส.ค./2559)
AUA LANGUAGE CENTER ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียนความภาษาอังกฤษ (118) (25/ส.ค./2559)
Thai PBS ขอเชิญร่วมประกวดโครกงารประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)" (124) (23/ส.ค./2559)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมแห่งอนาคร เพื่อผู้สูองอายุไทย" (114) (16/ส.ค./2559)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) (110) (11/ส.ค./2559)
ไทยพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2559 (131) (11/ส.ค./2559)
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (531) (5/ส.ค./2559)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน นักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน (159) (5/ส.ค./2559)
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ