สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกาาประจำปีการศึกษา 2559 (199) (2/มิ.ย./2559)
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุววิจัยของท้องถิ่น (156) (7/เม.ย./2559)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกช้้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือน พฤษภาคม 2559 (175) (23/มี.ค./2559)
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งการปิดกั้นลานจอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราวบริเวณด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏ (139) (23/มี.ค./2559)
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (171) (22/มี.ค./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานแข่งขัน กอล์ฟราชภัฏ สัมพันธ์ 2016 ณ สนาม Alpine Golf Resort Chiangmai วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 SHOT GUN START 12.30 pm. (160) (8/มี.ค./2559)
สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ป.ป.ช. รับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช (164) (4/มี.ค./2559)
ขอเชิญนิสิตนักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้สนใจ ร่วมงาน "มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ" ระหว่งวันที่ 18 -19 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (123) (2/มี.ค./2559)
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (137) (2/มี.ค./2559)
เชิญชวนศิษย์เก่า-บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการภาควิชาคอมพิวเตอร์ "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฯ บนแอนดรอยด์ ด้วย App Inventor" 12-13 มีค 59 (156) (29/ก.พ./2559)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) (161) (25/ก.พ./2559)
สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 (142) (25/ก.พ./2559)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครศึษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (147) (25/ก.พ./2559)
สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)" ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (150) (28/ม.ค./2559)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Debelopment" ประจำปีการศึกษา 2558 (158) (28/ม.ค./2559)
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ