สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ป.ป.ช. รับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช (166) (4/มี.ค./2559)
ขอเชิญนิสิตนักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้สนใจ ร่วมงาน "มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ" ระหว่งวันที่ 18 -19 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (126) (2/มี.ค./2559)
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (145) (2/มี.ค./2559)
เชิญชวนศิษย์เก่า-บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการภาควิชาคอมพิวเตอร์ "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฯ บนแอนดรอยด์ ด้วย App Inventor" 12-13 มีค 59 (165) (29/ก.พ./2559)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) (165) (25/ก.พ./2559)
สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 (153) (25/ก.พ./2559)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครศึษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (150) (25/ก.พ./2559)
สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)" ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (159) (28/ม.ค./2559)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Debelopment" ประจำปีการศึกษา 2558 (163) (28/ม.ค./2559)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (138) (28/ม.ค./2559)
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด (180) (30/ธ.ค./2558)
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2016 IYF Wortd Culture Camp Thailand (203) (16/ธ.ค./2558)
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 9 (203) (16/ธ.ค./2558)
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ