สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (597) (5/ส.ค./2559)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน นักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน (193) (5/ส.ค./2559)
ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" (264) (5/ส.ค./2559)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการพัฒนาศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ (204) (7/ก.ค./2559)
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั้งยืน" (207) (23/มิ.ย./2559)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท41) (139) (23/มิ.ย./2559)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Tesearch Expo 2016)" (150) (17/มิ.ย./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกาาประจำปีการศึกษา 2559 (223) (2/มิ.ย./2559)
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุววิจัยของท้องถิ่น (182) (7/เม.ย./2559)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกช้้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือน พฤษภาคม 2559 (196) (23/มี.ค./2559)
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งการปิดกั้นลานจอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราวบริเวณด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏ (164) (23/มี.ค./2559)
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (189) (22/มี.ค./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานแข่งขัน กอล์ฟราชภัฏ สัมพันธ์ 2016 ณ สนาม Alpine Golf Resort Chiangmai วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 SHOT GUN START 12.30 pm. (188) (8/มี.ค./2559)
สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ป.ป.ช. รับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช (183) (4/มี.ค./2559)
ขอเชิญนิสิตนักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้สนใจ ร่วมงาน "มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ" ระหว่งวันที่ 18 -19 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (148) (2/มี.ค./2559)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รับข่าวสารจากคณะ