สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ประกาศจากคณะ

ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี (0) (6/มี.ค./2562)
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (8) (25/ม.ค./2562)
ขอเชิญร่วมทำบุญผางปะตี๊ด (11) (6/พ.ย./2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (13) (26/ต.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (21) (11/ต.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการกรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา (19) (11/ต.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (238) (3/ต.ค./2561)
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (16) (1/ต.ค./2561)
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (15) (19/ก.ย./2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (23) (3/ก.ย./2561)
ประชาสัมพันธ์อบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2561 (66) (30/ส.ค./2561)
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 เรื่ีอง (54) (30/ส.ค./2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (21) (21/ส.ค./2561)
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ (19) (21/ส.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการประเทศไต้หวัน (40) (16/ก.ค./2561)
1 2 3
รับข่าวสารจากคณะ