สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ประกาศจากคณะ

ระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใมห่ พ.ศ.2562 (16) (27/พ.ค./2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และการประชุมเชียร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (17) (27/พ.ค./2562)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี (29) (6/มี.ค./2562)
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (29) (25/ม.ค./2562)
ขอเชิญร่วมทำบุญผางปะตี๊ด (34) (6/พ.ย./2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (32) (26/ต.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (52) (11/ต.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการกรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา (43) (11/ต.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (308) (3/ต.ค./2561)
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (36) (1/ต.ค./2561)
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (33) (19/ก.ย./2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (39) (3/ก.ย./2561)
ประชาสัมพันธ์อบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2561 (133) (30/ส.ค./2561)
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 เรื่ีอง (72) (30/ส.ค./2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (34) (21/ส.ค./2561)
1 2 3
รับข่าวสารจากคณะ