สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

(739) (14/ส.ค./2562)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

(664) (25/ก.ค./2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

(610) (24/ก.ค./2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

(369) (12/ก.ค./2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562

(364) (12/ก.ค./2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

(69) (10/ก.ค./2562)

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(48) (10/ก.ค./2562)

โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(49) (10/ก.ค./2562)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

(65) (24/มิ.ย./2562)

ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒

(179) (22/เม.ย./2562)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รับข่าวสารจากคณะ