สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(64) (15/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และอภิปรายแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ Woodfield Resort Chort Chiangmai ตำบลหนอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

(72) (10/ส.ค./2561)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางจันจิรา ใจอาษา แม่ดีเด่นประจำปี 2561 และนายพงศกร มหายศ ลูกกตัญญูประจำปี 2561 นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

(114) (8/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์

ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการด้านวิชาการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การแข่งขันเกม 180 IQ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาควิชาคณิตศาสตร์แลสถิติ การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาเคมี การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาชีววิทยา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการตอบคำถามสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน นิทรรศการด้านวิชาการ จากภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ภาควิชา ซึ่งได้แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น การแสดงแฟชั่นโชว์ จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=859845314210183

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมกาเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

(75) (31/ก.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมกาเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=853743201487061

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=853752881486093

 

ร่วมน้อมใจถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

(33) (26/ก.ค./2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ น้อมถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" และ "จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"

(51) (25/ก.ค./2561)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมโครงการ “จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ร่วมทำความสะอาด ณ วัดกู่เต้า และชุมชนโดยรอบ

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(81) (25/มิ.ย./2561)

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวตอนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการการจัดการความรู้ และประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

(109) (7/มิ.ย./2561)

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และประชุุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(138) (9/พ.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมรับมือป้องกันกับสถานการณ์ฉุกเฉิน จากอัคคีภัย โดยมีวิทยากร คุณวินิจ จอกดี และคณะหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเขาใจแก่อาจารย์ และบุคลากรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

(117) (2/พ.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีสืบชะตาหลวงและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น และนักศึกษาพระพิฆเนศวร และรางวัลนักวิจันดีเด่น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางกนกวรรณ พวงลังกา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ อาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

3.รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุน

นายพิชิต พรมเสนใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

5.รางวัลนักศึกษาพระพิฆเนศวร

นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ นักศึกษาภาควิชา คหกรรมศาสตร์

 

6. รางวัลนักวิจันดีเด่น ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มความคงทนของสีย้อมธรรมชาติด้วยการอบไอน้ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จากผลงานวิจัยเรื่อง ตัวกรองดินเผาแบบมีรูพรุนนาโนสำหรับกรองน้ำดื่มให้สะอาดปลอดภัย

 

1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ