สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

(151) (13/ก.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(167) (13/ก.ค./2560)

โครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) งานวิจัย

(171) (4/ก.ค./2560)

โครงการการจัดความรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย

(210) (23/มิ.ย./2560)

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน

(208) (20/มิ.ย./2560)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Activity Based Learning : การสอนสำหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑

(145) (19/มิ.ย./2560)

อบรมการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(131) (19/มิ.ย./2560)

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

(130) (19/มิ.ย./2560)

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

(105) (19/มิ.ย./2560)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

(169) (8/มิ.ย./2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รับข่าวสารจากคณะ