สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(166) (20/ก.ย./2560)

งานเลี้ยงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(144) (19/ก.ย./2560)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน

(161) (19/ก.ย./2560)

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิต มร.ชม. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการศูนย์วิทยาศาสตร์

(204) (19/ก.ย./2560)

ประชุมห้องเรียนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาวิชาการ

(162) (1/ก.ย./2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2

(300) (1/ก.ย./2560)

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา"

(321) (29/ส.ค./2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ"

(195) (25/ส.ค./2560)

ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

(158) (18/ส.ค./2560)

โครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

(137) (18/ส.ค./2560)
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
รับข่าวสารจากคณะ