สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผุ้เกษียณอายุราชการ

(173) (3/ต.ค./2559)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัวและวิทยาเขตแม่ริม

(187) (11/ส.ค./2559)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

(164) (11/ส.ค./2559)

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(187) (4/ส.ค./2559)

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

(243) (13/ก.ค./2559)

โครงการการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559

(185) (27/มิ.ย./2559)

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

(197) (11/พ.ค./2559)

โครงการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

(191) (22/มี.ค./2559)

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(199) (22/ธ.ค./2558)

งานทอดผ้าป่ามหากุศล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง

(534) (4/ธ.ค./2558)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รับข่าวสารจากคณะ