สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโน และเซรามิกการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(89) (27/มี.ค./2560)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนาโน และเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเซรามิกแนวใหม่ ในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในอุตสาหกรรมเซรามิก” โดย ดร.ชีวะ ทัศนา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และในช่วงบ่ายได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีนาโน : เครื่องปั้นดินเผาเบาและโปร่งแสง”

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิณผลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

(92) (26/ธ.ค./2559)

ณ เชียงดาวกู๊ดวิว วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

ร่วมพิธีคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ รัชการที่ ๑๐

(84) (8/ธ.ค./2559)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มนฑลพิธีสนามฟุตบอล มร.ชม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล

(118) (31/ต.ค./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในรพะมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ----คลิก----

 

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผุ้เกษียณอายุราชการ

(119) (3/ต.ค./2559)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัวและวิทยาเขตแม่ริม

(135) (11/ส.ค./2559)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

(124) (11/ส.ค./2559)

วันที่่ 10 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ แม่ดีเด่น ได้แก่ นางคนึงนิจ  กะนะ และลูกกตัญญู นายพงศธร กะนะ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(126) (4/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็น เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท - เชียงใหม่

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

(193) (13/ก.ค./2559)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559

(130) (27/มิ.ย./2559)
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ