สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA–Teacher Project รุ่นที่ 7 (59) (10/ม.ค./2562)
ขอแสดงความยินดีนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2 (130) (3/ธ.ค./2561)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 4 (170) (6/ก.ย./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (149) (14/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (152) (14/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (95) (3/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA–Teacher Project (55) (2/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2561 (190) (2/พ.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (183) (3/เม.ย./2561)
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 (217) (28/มี.ค./2561)
1 2 3
รับข่าวสารจากคณะ