สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 4 (31) (6/ก.ย./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (59) (14/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (50) (14/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (41) (3/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA–Teacher Project (31) (2/ส.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2561 (150) (2/พ.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (122) (3/เม.ย./2561)
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 (148) (28/มี.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สถิติประยุกต์) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัย จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ ประจำปี 2561 (97) (28/มี.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Product design CMRU นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (193) (19/ก.พ./2561)
1 2 3
รับข่าวสารจากคณะ