สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเลย จากการแข่งขันทำอาหาร Tiparos Challenge 2020 Rising Star Chef : Tiparos, eat around the clock (90) (11/พ.ย./2563)
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ รางวัลชมเชย จากการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ (180) (14/ก.ค./2563)
นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรร่วมผลิต คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน แผ่นยางพารากรองน้ำเสีย (187) (2/ก.ค./2563)
นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลการเเข่งขันทักษะการออกเเบบครั้งที่ 4 โครงการประชุมเครือข่ายด้านการออกเเบบ (126) (2/ก.ค./2563)
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม จากการประกวดต้นเทียน และขวนแห่เทียนพรรษา (67) (2/ก.ค./2563)
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับโล่รางวัลระดับทอง (56) (2/ก.ค./2563)
มอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA - Teacher Project รุ่นที่ 8 (526) (25/ก.ค./2562)
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA–Teacher Project รุ่นที่ 7 (697) (10/ม.ค./2562)
ขอแสดงความยินดีนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2 (888) (3/ธ.ค./2561)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 4 (462) (6/ก.ย./2561)
1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ