สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2561 (117) (2/พ.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (96) (3/เม.ย./2561)
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 (126) (28/มี.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สถิติประยุกต์) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัย จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ ประจำปี 2561 (77) (28/มี.ค./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Product design CMRU นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (151) (19/ก.พ./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ในงาน BRU Sumo Contest 2018 (119) (15/ก.พ./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา อินภักดี และนายณัญกร เป็งใย (139) (7/ก.พ./2561)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทราภรณ์ ธรรมป๊อก บัณฑิตหลักสูตรสถิติประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award (231) (5/ต.ค./2560)
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐ (186) (11/ส.ค./2560)
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม (สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (198) (7/ส.ค./2560)
1 2 3
รับข่าวสารจากคณะ