สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (10) เอกสารทางการเงิน
2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (12) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (9) เอกสารประกันคุณภาพ
4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (6) เอกสารประกันคุณภาพ
5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (7) เอกสารประกันคุณภาพ
6 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 สำหรับสาขาวิชา ปีงบ 61 (15) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 New61 (11) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (15) เอกสารประกันคุณภาพ
9 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (24) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (20) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (17) เอกสารประกันคุณภาพ
12 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (18) เอกสารประกันคุณภาพ
13 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (24) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (14) เอกสารงานวิชาการ
15 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (27) เอกสารประกันคุณภาพ
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (15) เอกสารประกันคุณภาพ
17 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (29) เอกสารประกันคุณภาพ
18 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (22) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (26) เอกสารประกันคุณภาพ
20 โควตา 3 (18) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ