สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) เอกสารงานพัสดุ
2 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (5) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 (10) เอกสารประกันคุณภาพ
4 ตารางสอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2561 (38) เอกสารงานวิชาการ
5 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (27) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 (24) เอกสารประกันคุณภาพ
7 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร (29) เอกสารประกันคุณภาพ
8 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (23) เอกสารทางการเงิน
9 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (24) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (24) เอกสารประกันคุณภาพ
11 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (30) เอกสารประกันคุณภาพ
12 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (19) เอกสารประกันคุณภาพ
13 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 สำหรับสาขาวิชา ปีงบ 61 (26) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 New61 (18) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (25) เอกสารประกันคุณภาพ
16 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (37) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (33) เอกสารประกันคุณภาพ
18 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (29) เอกสารประกันคุณภาพ
19 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (32) เอกสารประกันคุณภาพ
20 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (37) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ