สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word (0) เอกสารงานวิชาการ
2 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf (0) เอกสารงานวิชาการ
3 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word (1) เอกสารงานวิชาการ
4 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf (1) เอกสารงานวิชาการ
5 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word (1) เอกสารงานวิชาการ
6 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf (0) เอกสารงานวิชาการ
7 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 (21) เอกสารงานวิชาการ
8 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 (3) เอกสารงานวิชาการ
9 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 (38) เอกสารงานวิชาการ
10 ทดสอบเอกสาร (22) เอกสารอื่นๆ
11 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (33) เอกสารอื่นๆ
12 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (32) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (56) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 (58) เอกสารงานวิชาการ
15 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 (58) เอกสารงานวิชาการ
16 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง (58) เอกสารงานวิชาการ
17 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 (60) เอกสารงานวิชาการ
18 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม (55) เอกสารทางการเงิน
19 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (184) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) (83) เอกสารงานนโยบายและแผน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next
รับข่าวสารจากคณะ