สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (0) เอกสารประกันคุณภาพ
2 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (1) เอกสารประกันคุณภาพ
3 โควตา 3 (0) เอกสารประกันคุณภาพ
4 โควตา 2 (0) เอกสารประกันคุณภาพ
5 โควตา 1 (0) เอกสารประกันคุณภาพ
6 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (0) เอกสารทางการเงิน
7 ตารางสอน 2 /2560 (1) เอกสารงานวิชาการ
8 ตารางสอน 1 /2560 (1) เอกสารงานวิชาการ
9 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (6) เอกสารประกันคุณภาพ
10 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (14) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (6) เอกสารงานวิชาการ
12 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (11) เอกสารงานวิชาการ
13 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (8) เอกสารงานวิชาการ
14 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (14) เอกสารกิจการนักศึกษา
15 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (7) เอกสารงานวิชาการ
16 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (21) เอกสารห้องเรียน ผศ.
17 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (19) เอกสารห้องเรียน ผศ.
18 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (19) เอกสารห้องเรียน ผศ.
19 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (20) เอกสารห้องเรียน ผศ.
20 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (19) เอกสารห้องเรียน ผศ.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ