สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
181 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (203) เอกสารอื่นๆ
182 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (217) เอกสารอื่นๆ
183 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (231) เอกสารงานวิชาการ
184 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (273) เอกสารงานวิชาการ
185 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (210) เอกสารงานวิชาการ
186 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (407) เอกสารทางการเงิน
187 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (252) เอกสารงานวิชาการ
188 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (284) เอกสารงานวิชาการ
189 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (317) เอกสารงานวิชาการ
190 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (278) เอกสารงานวิชาการ
191 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (384) เอกสารงานวิชาการ
192 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (329) เอกสารงานวิชาการ
193 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (434) เอกสารงานโครงการ
194 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (269) เอกสารอื่นๆ
195 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (334) เอกสารงานโครงการ
196 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (443) เอกสารงานโครงการ
197 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (386) เอกสารงานโครงการ
198 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) (386) เอกสารงานโครงการ
199 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต (318) เอกสารงานวิชาการ
200 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (282) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ