สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
181 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2556 (281) เอกสารงานการประชุม
182 ใบมอบหมายงาน (811) เอกสารทางการเงิน
183 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (297) เอกสารอื่นๆ
184 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2556 (277) เอกสารงานการประชุม
185 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (489) เอกสารงานโครงการ
186 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน (303) เอกสารงานวิชาการ
187 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 (307) เอกสารงานวิชาการ
188 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 (293) เอกสารงานวิชาการ
189 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 (301) เอกสารงานวิชาการ
190 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (339) เอกสารทางการเงิน
191 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (346) เอกสารทางการเงิน
192 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (1503) เอกสารทางการเงิน
193 แบบฟอร์มตารางสอน (327) เอกสารงานวิชาการ
194 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ (370) เอกสารงานวิชาการ
195 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ (347) เอกสารงานวิชาการ
196 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (293) เอกสารอื่นๆ
197 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (625) เอกสารงานโครงการ
198 แบบฟอร์ม มคอ.7 (372) เอกสารงานวิชาการ
199 แบบฟอร์ม มคอ.6 (352) เอกสารงานวิชาการ
200 แบบฟอร์ม มคอ.4 (325) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next