สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
181 เคมี (335) เอกสารงานวิชาการ
182 คณิตศาสตร์ (359) เอกสารงานวิชาการ
183 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (202) เอกสารอื่นๆ
184 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (221) เอกสารงานวิชาการ
185 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (430) เอกสารทางการเงิน
186 ใบแก้ผลการเรียน M (170) เอกสารงานวิชาการ
187 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (268) เอกสารทางการเงิน
188 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (212) เอกสารงานวิชาการ
189 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (218) เอกสารงานวิชาการ
190 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (212) เอกสารงานวิชาการ
191 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (184) เอกสารงานวิชาการ
192 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (191) เอกสารงานวิชาการ
193 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (163) เอกสารงานวิชาการ
194 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (203) เอกสารงานวิชาการ
195 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (199) เอกสารงานวิชาการ
196 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (176) เอกสารงานวิชาการ
197 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (205) เอกสารงานวิชาการ
198 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (216) เอกสารอื่นๆ
199 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (225) เอกสารอื่นๆ
200 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (248) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ