สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
181 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (224) เอกสารงานวิชาการ
182 ฟิสิกส์พื้นฐาน (326) เอกสารงานวิชาการ
183 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (220) เอกสารงานวิชาการ
184 ชีววิทยาพื้นฐาน (234) เอกสารงานวิชาการ
185 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (213) เอกสารงานวิชาการ
186 เคมี (370) เอกสารงานวิชาการ
187 คณิตศาสตร์ (379) เอกสารงานวิชาการ
188 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (215) เอกสารอื่นๆ
189 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (232) เอกสารงานวิชาการ
190 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (543) เอกสารทางการเงิน
191 ใบแก้ผลการเรียน M (185) เอกสารงานวิชาการ
192 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (282) เอกสารทางการเงิน
193 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (224) เอกสารงานวิชาการ
194 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (232) เอกสารงานวิชาการ
195 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (227) เอกสารงานวิชาการ
196 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (190) เอกสารงานวิชาการ
197 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (211) เอกสารงานวิชาการ
198 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (171) เอกสารงานวิชาการ
199 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (211) เอกสารงานวิชาการ
200 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (226) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ