สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
181 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (213) เอกสารงานวิชาการ
182 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (321) เอกสารกิจการนักศึกษา
183 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (853) เอกสารทางการเงิน
184 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (1373) เอกสารอื่นๆ
185 ใบขอไปต่างประเทศ (200) เอกสารอื่นๆ
186 ใบมอบหมายงาน (847) เอกสารอื่นๆ
187 ใบยกเลิกวันลา (201) เอกสารอื่นๆ
188 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (622) เอกสารอื่นๆ
189 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (1607) เอกสารงานนโยบายและแผน
190 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (258) เอกสารกิจการนักศึกษา
191 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (268) เอกสารทางการเงิน
192 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (215) เอกสารอื่นๆ
193 แบบฟอร์มอ.พิเศษ (256) เอกสารงานวิชาการ
194 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (185) เอกสารงานวิชาการ
195 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (207) เอกสารงานวิชาการ
196 แบบฟอร์มตารางสอน (263) เอกสารงานวิชาการ
197 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (820) เอกสารงานวิชาการ
198 ตารางสอน 1/2555 (222) เอกสารงานวิชาการ
199 ตารางสอน 2/2555 (211) เอกสารงานวิชาการ
200 ตารางสอน 1/2556 (243) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ