สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
201 คณิตศาสตร์ (390) เอกสารงานวิชาการ
202 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (217) เอกสารอื่นๆ
203 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (245) เอกสารงานวิชาการ
204 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (620) เอกสารทางการเงิน
205 ใบแก้ผลการเรียน M (194) เอกสารงานวิชาการ
206 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (287) เอกสารทางการเงิน
207 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (227) เอกสารงานวิชาการ
208 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (236) เอกสารงานวิชาการ
209 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (231) เอกสารงานวิชาการ
210 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (193) เอกสารงานวิชาการ
211 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (214) เอกสารงานวิชาการ
212 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (173) เอกสารงานวิชาการ
213 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (215) เอกสารงานวิชาการ
214 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (230) เอกสารงานวิชาการ
215 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (195) เอกสารงานวิชาการ
216 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (218) เอกสารงานวิชาการ
217 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (239) เอกสารอื่นๆ
218 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (240) เอกสารอื่นๆ
219 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (259) เอกสารงานวิชาการ
220 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (308) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ