สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
201 ตารางสอน 2/2556 (201) เอกสารงานวิชาการ
202 ตารางสอน 2/2557 (260) เอกสารงานวิชาการ
203 ตารางสอน 1/2557 (230) เอกสารงานวิชาการ
204 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (204) เอกสารงานพัสดุ
205 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (243) เอกสารงานนโยบายและแผน
206 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (1856) เอกสารงานนโยบายและแผน
207 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (224) เอกสารงานพัสดุ
208 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (178) เอกสารงานพัสดุ
209 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (478) เอกสารทางการเงิน
210 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (338) เอกสารงานวิชาการ
211 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (294) เอกสารงานวิชาการ
212 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (298) เอกสารงานวิชาการ
213 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (318) เอกสารงานวิชาการ
214 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (252) เอกสารงานวิชาการ
215 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (258) เอกสารงานวิชาการ
216 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (293) เอกสารงานวิชาการ
217 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (315) เอกสารงานวิชาการ
218 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (253) เอกสารงานวิชาการ
219 รายงานประจำปี 2557 (312) เอกสารงานนโยบายและแผน
220 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (295) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ